חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4742-01
שם הקורס מודלים ושיטות התערבות בטיפול זוגי ומשפחתי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר מירב שמיר דרדיקמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: meravshamir@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 125
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תחום הידע אודות הטיפול הזוגי והמשפחתי מהווה זרם מקצועי חשוב ומרכזי בעבודה סוציאלית ובעולמות הטיפול הנפשי. החוט המקשר בין התיאוריות השונות בטיפול זוגי ומשפחתי נוגע לתפיסת המשפחה כמערכת, שהפרט מהווה חלק ממנה, כך שהוא מושפע ממנה ומשפיע עליה. מעגליות זו היא הבסיס להבנייתן של תופעות אנושיות מגוונות, סימפטומים, מצוקות, משברים, וכן, הבסיס להתערבויות טיפוליות שונות.
במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו מודלים שונים להתערבות, המבוססים על תיאוריות וגישות מגוונות בטיפול זוגי ומשפחתי.
יילמדו תיאוריות קלאסיות בטיפול זוגי ומשפחתי (הגישה הבינדורית בטיפול משפחתי, טיפול זוגי מבוסס יחסי אובייקט), יילמדו גישות עדכניות (גישת האימאגו לטיפול זוגי), וכן יילמדו גישות עדכניות מבוססות מחקר (טיפול זוגי מבוסס רגש- EFT).
הלמידה תשלב היבטים תיאורטיים לצד יישום ותרגול עקרונות המודלים ועקרונות חשיבה טיפוליים על-פי תיאורי מקרה, צפייה בסרטים וניתוחם, יישום ותרגול התיאוריות על ידי סימולציות בכיתה ותכנון של דרכי התערבות על-ידי הסטודנטים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00