חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4744-01
שם הקורס טיפול בפסיכוזה:המשגה והתערבות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר סנדרין ברנר דג'יאןצרו קשר
מרצה ד"ר רננה שטנגר אלרןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sandrineb@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: renanaelran@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עובדים סוציאליים במסגרות שונות פוגשים מקבלי שירות המתמודדים עם הפרעות פסיכיאטריות על הרצף הפסיכוטי, באים במגע עם מציאות חייהם בקהילה ובאשפוז במצבים של החרפה, וכן מתוודעים לשאיפותיהם ותקוותיהם לעתיד. לפיכך ישנו צורך לקבל יותר ידע וכלים, המבוססים על ידע מקצועי ועל ידע מניסיון, על מנת להבין מהו משבר פסיכוטי, וכיצד ניתן לטפל באנשים החווים אותו.
הקורס יעסוק במודלים שונים של המשגה וטיפול בפסיכוזה כפי שהתקיימו במערכת הפסיכיאטרית מאז תחילת המאה ה-20: המודל הרפואי, הפסיכודינאמי, הגישה המשפחתית-מערכתית, ומודלים חלופיים שהומשגו הן על ידי אנשי מקצוע והן מתוך ידע מניסיון אישי. הקורס יציע מפגש אנושי ומקצועי עם תופעת וחוויית הפסיכוזה וישלב בין ידע תיאורטי לתיאורי מקרה תוך הדגשת סוגיות טיפוליות שונות המהוות אתגר בפני אנשי המקצוע הפועלים בתוך מסגרות אשפוז ובקהילה. כמו כן, הקורס יעסוק בשאלת ההחלמה והשפעתה הרבה, הן על ההמשגות השונות של פסיכוזה והן על עיצוב והתנהלות מערכות הטיפול הקיימות.
הגישות השונות שנפגוש מבקשות לשנות את השיח ואת הפרקטיקה בעבודה עם אנשים במצבים פסיכוטיים ולקדם חברה יותר חומלת שיכולה להכיל שונות ומגוון חוויות אנושיות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00