חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4748-01
שם הקורס סוגיות באבל ובשכול
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' רונית ליכטנטריטצרו קשר
מרצה ד"ר גליה ויינברג-קורניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronitl@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 228
צור קשר דוא"ל: galiakurnik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 232
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
טווח תאריכים 29/01/2023 - 01/02/2023
שעות 09:00-14:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מוות ושכול הם מצבים אוניברסליים המעוררים קשת רחבה של תגובות המזוהות בספרות כ"תהליך האבל". בקורס נעסוק בהיבטים ובמושגים בינאישיים ותוך-אישיים הרלוונטיים לתהליך האבל ונבחן אופנים שונים של התערבות הנגזרות מהם.
חלקו הראשון של הקורס, יתמקד בחשיבה ובמשגה של תהליכי גסיסה תוך עיסוק במאפיינים של "מוות צפוי" ופרידה מהחיים מנקודת המבט של החולה הסופני ובני המשפחה, הדגש יהיה על תהליכי סיום החיים במצבים של מוות צפוי והתאבדות רציונלית. חלקו השני של הקורס יתמקד במצבי שכול תוך עיסוק בתיאורית ייחוס והבניית משמעות כבסיס תיאורטי מרכזי בהקשר להתמודדות עם אובדן וחשיבה קלינית הנוגעות למצבי מוות ושכול.
המפגש בין התיאוריה לפרקטיקה יתבסס על הספר "ארמון הקרח" של הסופר טארי וסוס (2021). במהלך הקורס יתקיים דיון בנקודות המפגש בין התיאוריות והמושגים שלמדנו לבין האופן בו אלו באים לידי ביטוי בעלילת הסיפור ונמשיך לחשיבה על אופני התערבות מתאימים הנגזרים מהם.
הקורס בנוי כסדנה ודורש נוכחות אקטיבית ומעורבות של השותפים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00