חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4750-01
שם הקורס סוגיות נבחרות בעבודה סוציאלית במצבי בריאות וחולי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ג`וליה גוזמן ברשאןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gozmang@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 119
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מצבי בריאות וחולי הנם מצבי דחק המאתגרים את האיזון בחיי הפרט והמשפחה, ומשפיעים על כל תחומי החיים שלהם. לעבודה הסוציאלית עם אנשים במצבי בריאות וחולי תרומה ייחודית ומשמעותית. היא מהווה גורם מקצועי משמעותי כחלק אינטגרלי מהעשייה של מערכות הבריאות והרווחה. עובדים סוציאליים פוגשים את הפונים באשפוז ובקהילה בתחום הרפואה הכללית, גריאטריה, הוספיס, בריאות הציבור, בריאות הנפש, במחלקות לשירותים חברתיים, בקליניקה פרטית ועוד.

תיאור הקורס: הקורס יתמקד בסוגיות נבחרות בעבודה סוציאלית עם אנשים המתמודדים עם מצבי בריאות וחולי, לרבות התמודדות עם סטיגמה במצבי חולי, רב תרבותיות וסוגיות הקשורות לסוף החיים. נגדיר את התפקיד הייחודי של העבודה הסוציאלית במצבים אלה ובצוותים הרב מקצועיים ונרחב על ההתמודדות של העובד/ת הסוציאלי/ת עם סוגיות אלה ביום יום.

מטרות הקורס:
1. הרחבת הידע התיאורטי בנושא התמודדות הפרט והמשפחה עם מצבי בריאות וחולי וההסתגלות אליהם בדגש על הסוגיות הנבחרות
2. היכרות עם מודלים וטכניקות התערבות מרכזיות עם אנשים המתמודדים עם משברי בריאות
3. התבוננות על חווית העובד הסוציאלי המסייע לאנשים במצבי בריאות וחולי והתמודדותו עם סוגיות נבחרות אלה

דרכי הלמידה: הרצאות, קריאת ספרות מקצועית, תרגילים בכיתה והרצאות אורח.

מטלות הקורס:
1. נוכחות בשיעורים: סטודנטי/ית שייעדר/תיעדר מהקורס יותר מ-3 פעמים, תופסק השתתפותו/ה בקורס
2. השתתפות פעילה
3. קריאת חומר תיאורטי לפני השיעור
הגשת עבודת סיכום אישית/בזוגות המהווה 100% מהציון (פירוט בהמשך הסילבוס).
העבודה תוגש דרך המודל עד השעה 23.59 ב-27.2.2023. כל חריגה מן המועד שנקבע תיתכן רק באישור הועדה לענייני תלמידים. יש להקפיד על טוהר המידות בכל הקשור לכתיבת עבודת הסיכום.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00