חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4751-01
שם הקורס מוזיקה ככלי לדיאלוג בהתערבות עם ילדים ובני נוער
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אורי לשמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: orileshman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרת חינוך , חדר: 317
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 055
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה אינו דורש ידע או ניסיון במוזיקה!
במסגרת הקורס הסטודנטים.יות ילמדו על כוחה של המוזיקה לאפשר מרחב בטוח לחיבור ולדיאלוג משמעותי, לבטא רגשות, לקרב, לחזק ולעודד, ליצור קשר ואמון עם הזולת, גם כשמדובר בתרבויות ומגזרים שונים. נסקור מאמרים ומחקרים הבוחנים את השפעות השימוש במוזיקה על תהליכים פיזיולוגיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים ובמיוחד על חיזוק מיומנויות חברתיות ורגשיות אצל ילדים ובני נוער. הסטודנטים.יות ירכשו כלי יישומי חדשני ונגיש לחיזוק תקשורת וקשרים בינאישיים בין עובדים סוציאליים לבין ילדים ובני נוער ובני משפחותיהם ובין ילדים ובני נוער לבין עצמם. כלים אלה יעסקו במיומנויות דיאלוג חשובות כחשיפה אישית, הקשבה עמוקה, הכלה, אמפתיה ונתינה. בנוסף, הסטודנטים.יות ילמדו ויישמו ייזום ופיתוח תכניות ופרויקטים המשתמשים במוזיקה ככלי לחיזוק קשר, חיבור ותמיכה הדדית בהתערבות עם ילדים ובני נוער.
בכל מקום שבו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה לזכר ולנקבה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00