חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4810-01
שם הקורס פרקטיקום ילד ונוער
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' ליאת חממהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hamama@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 015
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הפרקטיקום הוא יישום שיטתי ומובנה של התערבות קלינית בילדים ובבני נוער, המשלב חומר תיאורטי ויישומי. ההתערבות השיטתית נשענת על גישה תיאורטית והיא כוללת: תכנון, קביעת יעדים ומטרות, הצגת הבסיס האמפירי להתערבות וקביעת מדדים להערכת ההתערבות.
כל משתתף/משתתפת בפרקטיקום יתבקש/תתבקש לבחור שלושה מטופלים (ילדים או מתבגרים או הורים) עמם יעבוד/תעבוד במהלך השנה. במסגרת הכיתתית יינתן ליווי על ביצוע ההתערבות השיטתית והמתוכננת עם המטופל/ת שנבחר/ה להיות במרכז הפרקטיקום.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסדנת מחקר ג' (11104602)


tau logohourglass00:00