חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4810-01
שם הקורס פרקטיקום ילד ונוער
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' ליאת חממהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hamama@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 015
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 015
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הפרקטיקום הוא יישום שיטתי ומובנה של התערבות קלינית בילדים ובבני נוער המשלב חומר תיאורטי ויישומי. ההתערבות השיטתית נשענת על גישה תיאורטית והיא כוללת: תכנון, קביעת יעדים ומטרות, הצגת הבסיס האמפירי להתערבות וקביעת מדדים להערכת ההתערבות.
משתתפי הפרקטיקום יתבקשו לבחור שלושה מטופלים (ילדים או מתבגרים או הורים) בהם יתמקדו במהלך השנה, בפרקטיקום. במסגרת הכיתתית יעשה ליווי של תכנון וביצוע של ההתערבות השיטתית עם אחד מהמטופלים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסדנת מחקר ג' (11104602)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00