חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4810-02
שם הקורס פרקטיקום ילד ונוער
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה מר אייל ורשביאקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ayalvar@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 206
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 124
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 017
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הפרקטיקום הוא יישום שיטתי ומובנה של התערבות קלינית בילדים ובבני נוער, המשלב חומר תיאורטי ויישומי. ההתערבות השיטתית נשענת על גישה תיאורטית והיא כוללת: תכנון, קביעת יעדים ומטרות, הצגת הבסיס האמפירי להתערבות וקביעת מדדים להערכת ההתערבות.
כל משתתפ.ת בפרקטיקום י.תתבקש לבחור בשלושה מטופלים (ילדים או מתבגרים או הורים) עמם י.תעבוד/תעבוד במהלך השנה. במסגרת הכיתתית יינתן ליווי על תכנון וביצוע של ההתערבות השיטתית עם המטופל.ת שנבחר.ה להיות במרכז הפרקטיקום.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסדנת מחקר ג' (11104602)


tau logohourglass00:00