חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4811-02
שם הקורס פרקטיקום לחץ וטראומה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה דניאלה שבאר-שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielashab@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 15:00 - 14:00
בניין: סוציאלית שאפל , חדר: 216 2
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 152
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

השלכותיהן של טראומות התיחסותיות בראשית ובהמשך החיים מקבלות בעשורים האחרונים הכרה, הבנה ומקום הולך וגובר בשדה הטיפולי. ההבנה כי טראומה בילדות ובבגרות היא למעשה בעיה חברתית חוצה מגדרים, מוצאים ודתות וקיימת בכל שכבות האוכלוסיה מעוררת גם היא את הצורך להבין את הבעיה לעומקה ולהציע מענים מתאימים יותר.
כעובדות סוציאליות אנו פוגשות א/נשים רבות המתמודדות עם השלכותיהן של טראומות שונות. היכולת שלנו לסייע להן תלויה בהבנתינו את הבעיה לעומקה, התקרובתינו לחווית החיים בצל טראומה, היכרותינו עם השלכותיה על החיים וכמובן בתחושת המסוגלות והכשירות המקצועית שלנו ללוות א/נשים במצבים אלה.
בסמינר נשלב בין המשגה תאורטית והבנת עומק של השלכות טראומה התייחסותית על א/נשים, נפשן וחייהן יחד עם האופנים בהם אפשרי ונכון לפגוש התמודדות זו בתוך הקשר הטיפולי ברמה הקלינית. כמו כן, ומתוך ההכרה בהשלכות הנפשיות של טיפול בא/נשים המתמודדות עם טראומות התיחסותיות על העובדת הסוציאלית, הסמינר יהווה מרחב לעבודה על התהליך האישי-מקצועי של המשתתפות, עיבוד ולווי שלהן בעבודתן.
במהלך השנה תדרשנה הסטודנטיות להשתמש בידע הנרכש על מנת לתכנן התערבות תוך שימוש בכלים היחודיים והיעודיים לתחום הבעיה, לבחון התערבות זו מתוך התבוננות אישית וביקורתית ולמדוד ולהעריך את תוצאותיה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00