חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4811-03
שם הקורס פרקטיקום לחץ וטראומה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה מר אייל ורשביאקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ayalvar@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 206
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 119
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 008
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הפרקטיקום הוא יישום שיטתי ומובנה של התערבות קלינית בנפגעי דחק, חרדה וטראומה, המשלב חומר תיאורטי ויישומי. ההתערבות השיטתית נשענת על עקרונות הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית הכוללת; תכנון, קביעת יעדים ומטרות, הצגת הבסיס האמפירי להתערבות וקביעת מדדים להערכת ההתערבות.
כל משתתפ.ת בפרקטיקום י.תתבקש לבחור בשלושה מטופלים עמם י.תעבוד/תעבוד במהלך השנה. במסגרת הכיתתית יינתן ליווי על תכנון וביצוע של ההתערבות השיטתית עם המטופל.ת שנבחר.ה להיות במרכז הפרקטיקום.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00