חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4811-04
שם הקורס פרקטיקום לחץ וטראומה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אופיר לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ofirle@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 205
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 150
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 150
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המטרת הקורס היא לאפשר מרחב שבו יורחבו סיפורים אישיים ומקצועיים מועדפים של המשתתפות על עצמן, תוך העמקת הקישור בין תיאוריה לפרקטיקה ופיתוח המודעות למקומם של ההקשרים והדיסקורסים השונים בהם חיים עובדים סוציאלים והאנשים הפונים לטיפולם, בעקבות חוויה טראומטית. לאחר מספר שיעורי מבוא להסברת מושגים מרכזיים בגישות הפרקטיקום, יתבסס הקורס על הצגות טיפולים של המשתתפות מעבודתן בשדה תוך בחינת הסיפורים ומשמעויותיהם - של האנשים ושל המשתתפות בקורס ויחד נחפש דרכים להרחבתם של סיפורים מועדפים-אלטרנטיביים לסיפורי הטראומה הדומיננטיים. הפרקטיקום מבוסס על טיפול שבועי עם שלושה מקרים לפחות, שמלווה בכתיבת יומן טיפול על אדם אחד.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00