חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4811-04
שם הקורס פרקטיקום לחץ וטראומה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אופיר לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ofirle@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 205
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 150
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 150
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס ה"פרקטיקום" הנו יישום שיטתי ומובנה של אבחון וטיפול פסיכותרפויתי שנועד לתת מענה קליני לקשיים התפקודיים שנוצרו בעקבות החשיפה לאירוע הטראומתי. בפרקטיקום ייושם החומר התיאורטי והקליני אשר נלמד במהלך הלימודים במסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה. מטרתו לעקוב אחר ביצוע אבחון וטיפול פסיכותרפויתי ישיר עם פונים אשר נחשפו לאירוע טראומתי יחידני או ממושך אשר התפתח לכדי טראומה כרונית ו/ או מורכבת. הגישה שתלמד מושתתת על מודל "תופעת התקווה" - השייך למסורת הפסיכואנליזה הדינמית (התייחסותית) אך היא כוללת גם אלמנטים קוגניטיביים-התנהגותיים המקשרים אותו ל"גישת הפסיכותרפיה האינגרטיבית" (integrative psychotherapy approach) - דרכה יבחנו המקרים בקורס. נקודת המוצא היא כי טראומה כרונית ומורכבת היא מצב שבו טראומה על רקע חשיפה לאירוע בודד חוברת לאירועים טראומתיים אחרים שמקורם בחסכים סביבתיים שהטביעו את חותמם על תהליך התפתחותו של האדם הנפגע. ברוב המקרים האירוע הטראומתי הבודד מעצים קשיים מנטאליים ותפקודיים שהיו חבויים במערכת ההגנות הנפשיות של הנפגע, ולכן יש לאבחן אותם ולטפל בהם דרך הקונפליקטים הלא מודעים המשפיעים על אישיותו ותפקודו של המטופל. הטיפול כולל חמישה שלבים: שלב יצירת הקשר ובירור והגדרת הבעיה, שלב הגדרת המטרה, שלב השחזור, שלב עיבוד הקונפליקטים (העומד במרכז הטיפול) ושלב הסיכום והפרידה. במהלך הקורס כל סטודנט/ית יתבקשו לבחור מטופל אחד מבין שלושת המטופלים שילוו אותם לאורך השנה, עלייו תתמקד ההדרכה בפרקטיקוום. המקרים ייבחנו על בסיס שלבי הטיפול שתוארו לעיל ותוך התבוננות בתהליכי העברה והעברה נגדית המתרחשים במהלך הטיפול.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00