חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4812-02
שם הקורס פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' דנה קירשנבאוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 120
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 120
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הפרקטיקום היא יישום שיטתי ומובנה של התערבות קבוצתית, המחברת בתוכה את הידע התיאורטי והיישומי הנלמד במסגרת התואר, ובמסגרת הקורסים הנלווים לפרקטיקום. ההתערבות תתוכנן ותתבצע תוך כדי התייחסות למרכיבים הבאים: הבעיה אליה ההתערבות באה לתת מענה, השינויים המתוכננים ? מטרות ויעדי ההתערבות , הצגת הבסיס התיאורטי והאמפירי להתערבות, פירוט האסטרטגיות וטכניקות ההתערבות באמצעותן יושגו השינויים המתוכננים וקביעת מדדים לבחינת ההתערבות והערכתה.
במסגרת מפגשי הפרקטיקום הסטודנטים ילוו תוך התבוננות על העשייה בשדה. כל משתתפ/ת בפרקטיקום תתבקש לבחור קבוצה אחת אותה ינחה לאורך השנה, ועליה תתקיים ההתבוננות במסגרת קבוצת הפרקטיקום. ההדרכה בסדנת הפרקטיקום תכלול התייחסות להיבטים כמו אני כמנחה , עבודה בקו, מיומנויות הנחיה ועוד.
הקורס יישא אופי סדנאי ויושם בו דגש הן על התערבויות קבוצתיות אותן יבצעו הסטודנטים בשדה, והן על סדנת הפרקטיקום כקבוצה מתנסה ולומדת. התוצאה הרצויה של פרקטיקום זה היא הרחבת הידע והמיומנויות הנדרשים כדי לעסוק בפרקטיקה של הנחיית קבוצות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00