חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4812-03
שם הקורס פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה פביאנה גרבר אפשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: paulagarber@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 230
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 250
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 250
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הפרקטיקום הינה להעמיק את ידע בטיפול והשיקום בקרב אנשים המתמודדים עם מחלות נפשיות ממושכות לאור תפיסת ההחלמה. מושג ההחלמה, שהתפתח בעשורים האחרונים הינו הבסיס לבניית המדיניות והפרקטיקה בשיקום בתחום בריאות הנפש. היא מוגדרת כתהליך אישי וייחודי של שינוי עמדות, ערכים, רגשות, מטרות, מיומנויות ותפקידים, במטרה לחיות חיים מספקים, תוך כדי בניית משמעות בחייו של האדם מעבר להשפעות המחלה. תהליך ההתמודדות הינו אוניברסאלי ונורמטיבי וכולל בתוכו את החוויות והתנאים האישים והחברתיים המגבילים את שאיפותינו ורצונותינו. החזון הינו לאפשר תהליך שינוי דרכו האדם משפר את בריאותו ורווחתו, חיי על פי השקפתו (self directed life) ושואף למימוש הפוטנציאל האישי שלו.
במהלך השנה נלמד ונעמיק לגבי התערבויות טיפוליות ושיקומיות מבוססות ראיות המתרגמות את התפיסה והחזון הלכה למעשה. נשלב את הלמידה יחד עם ההתנסויות של הסטודנטיות בשדה תוך המשגת תהליכים והעמקתם. במהלך הקורס יושם דגש על שילוב יישום גישות ומיומנויות ואסטרטגיות שנגזרות מגישות אלו.
הפרקטיקום ילווה תהליך של כל סטודנט/ית עם שני אנשים /או בני משפחתם, אשר יוצגו בכתה לאורך השנה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00