חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4812-04
שם הקורס פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר גליה ויינברג-קורניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: galiakurnik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 232
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 150
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 053
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קבוצת הפרקטיקום מהווה מרחב לחשיבה על התערבות טיפולית מתוכננת בילדים ובמתבגרים, תוך מתן דגש על עקרונות ומושגים תיאורטיים מתוך החשיבה הדינמאית. כל משתתפת תתבקש להציג לחברות הקבוצה שתי פגישות טיפוליות עוקבות במטופל (ילד או מתבגר). העבודה הקבוצתית תתמקד באופן בו יש לתכנן את ההתערבות, התמקמות המטפלת בהתאם לצרכים של הילד/מתבגר, המשגה של התהליכים המתרחשים מהלך הטיפול וכן חשיבה, על טכניקות ההתערבות העקריות הנגזרות ממנו. בכך מהווה קבוצת הפרקטיקום הזדמנות ליצירת קבוצת עמיתים, הנשענת על ריבוי קולות, מחשבות ורגשות המציעה אפשרות להבנה מעמיקה יותר של התהליך הטיפולי. הטיפול המובא לחברות הקבוצה נערך תוך שמירה מרבית על פרטיות המטופלים ומתוך גילוי אמפטיה וכבוד כלפי הטיפול המוצגת והסטודנטית המציגה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00