חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4812-10
שם הקורס פרקטיקום במסלול אינטגרטיבי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה דניאלה שבאר-שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielashab@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי
בניין: סוציאלית שאפל , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 055
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 124
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פרקטיקום בנושא טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה (פיזית, רגשית, מינית, כלכלית)
קבוצת הפרקטיקום מיועדת לעוסקות בטיפול בנשים וגברים נפגעות טראומה מינית ו/או אלימות במשפחה (בהווה או בעבר). הקבוצה תהווה מרחב ללמידה של מושגים תאורטיים מרכזיים בתחום האלימות והפגיעה המינית ומודלים ודרכי התערבות מתאימות. הלמידה בקבוצה תעסוק בסוגיות שבין המרחב האישי למרחב המקצועי תוך מתן מקום לביטוי דילמות ושאלות מקצועיות כמו גם קשיים של כל אחד מהמרחבים ומה שבניהם. הקבוצה תהייה מקום ללמידה תאורטית, טיפולית ואישית.

כל סטודנטית תדרש לטפל במהלך השנה בלפחות שתי א/נשים נפגעות אלימות, לתכנן התערבות, ולבחון אותה לאורך השנה. הלמידה תכלול הבאת תיאורי הטיפולים לדיונים קבוצתיים. ההדרכה הקבוצתית תתמקד באינטגרציה בין החומר הקליני לחומר התיאורטי והאמפירי בתחום תוך עיסוק מתמיד בחוויה האישית ובהשפעות העבודה עם אלימות על העובדת הסוציאלית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00