חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-5989-01
שם הקורס שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נגה צורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogatsur@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 251
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 120
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס הינה לבסס היכרות והתמצאות בשיטות מתקדמות לניתוח נתונים כמותיים. הקורס ישלב למידה פעילה, וכן את האפשרות להתנסות בביצוע ניתוחים מתקדמים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבחן מקדים ל-11105989 (11105106)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00