חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-6100-03
שם הקורס שיטות בעבודה סוציאלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר עדי באום-מזרחיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: baumadi@walla.com
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 205
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 123
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 123
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס 'שיטות בעבודה סוציאלית', הוא שיעור שנתי הכולל שתי שעות שבועיות. קורס זה מתקיים במקביל לקורס 'מיומנויות התערבות בעבודה סוציאלית' ולהכשרה המודרכת בשדה. שני הקורסים מועברים על ידי אותו צוות הוראה ובהרכב זהה של הסטודנטים (שתי קבוצות קבועות).
קורסים אלו ובנוסף ההכשרה המודרכת בשדה, מהווים יחידה אחת. המעבר לשנה ב' בתכנית ההשלמות מותנה בציון 80% לפחות בכל אחת מיחידות הלימוד, ובציון 'עובר' בהכשרה המודרכת בשדה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00