חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-6128-01
שם הקורס התיאוריה של הפרקטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נגה צורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogatsur@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 251
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס הינה לאפשר היכרות והתמצאות בסיסית עם מספר יסודות תיאורטיים שהינם רלוונטיים לעוסקות ועוסקים בעבודה סוציאלית. הקורס יסקור מספר פרספקטיבות תיאורטיות, האופן שבו הן מסייעות בהבנת תהליכים תוך אישיים ובינאישיים, וכיצד מנחות את העבודה עם לקוחות העבודה הסוציאלית הלכה למעשה. מרבית השיעורים יוקדשו ללמידה תיאורטית וחלקם יוקדשו להבנת האופן שבו התיאוריות באות לידי ביטוי בפרקטיקה באמצעות תיאורי מקרה. כמו כן, יוסב דגש להתבוננות על האופן שבו תיאוריה מבנה מציאות, ועל החשיבות שבאימוץ עמדה ביקורתית לצד הבקיאות בתיאוריה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00