חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-6130-01
שם הקורס הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר השאם אבו ריאצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hisham@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה יבחן הפרעות נפשיות משתי נקודות מבט מנוגדות- הפסיכיאטרית והאנטי-פסיכיאטרית.
הגישה הפסיכיאטרית, שהינה הגישה הדומיננטית בימינו, ואשר אומצה גם ע"י מקצועות טיפוליים אחרים, גורסת שהפרעות נפשיות קיימות באופן אובייקטיבי, מקורן ב"חוסר איזון כימי במוח" ואפשר לקטלגן ולאבחנן באופן מדויק. בקורס נלמד איך פסיכיאטרים מאבחנים הפרעות נפשיות ונתייחס בהרחבה לכמה מהפרעות אלה. לעומת זאת, הגישה האנטי-פסיכיאטרית מטילה תיגר על עצם קיומן האובייקטיבי של הפרעות נפשיות ומתייחסת אליהן כ"בעיות הקשורות בעצם הקיום". נתייחס לביקורת של הוגים אנטי-פסיכיאטרים מובילים (פוקו, לאינג, סאס) כלפי שיטות האבחון והטיפול הפסיכיאטרים, ולדרך האלטרנטיבית שבה הם תופסים קושי ודחק נפשי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00