חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-6133-01
שם הקורס קהילה כיעד ומנוף לשינוי חברתי בר-קיימא להשלמות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר יעל יצחקי בראוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaelitbr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 224
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עבודה סוציאלית קהילתית הינה מתודה במקצוע העבודה הסוציאלית השמה דגש על התערבויות ברמת המקרו. למעשה, עובדים סוציאליים קהילתיים שואפים לקדם שינויים חברתיים ביחס לקהילות רחבות, מתוך ההבנה שפעמים רבות אנשים פרטיים לבדם אינם יכולים לשנות מציאות חיים הנובעת ממדיניות ומתפיסות חברתיות. על ידי עבודה עם קהילות והובלת שינויים חברתיים, ניתן למנוע בעיות חברתיות ולפתח מענים מותאמים ורלוונטיים ובכך לסייע לקהילות שלמות הסובלות מאי צדק והדרה. בתהליכים מסוג זה, הופכת הקהילה לשותף אקטיבי לקידום שינוי במצבה. מטרתו של קורס זה היא להכיר לסטודנטים את העבודה הקהילתית כרמת התערבות רלוונטית וייחודית בעבודה סוציאלית. הקורס ידון בגישות תיאורטיות שונות בעבודה קהילתית, ימקם את העבודה הקהילתית בהקשר היסטורי, יציע כלים בסיסיים להתערבות עבור ועם קהילות שונות, ויקשר את העבודה הקהילתית למגמות כלכליות, חברתיות ופוליטיות בישראל ובעולם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00