חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-6300-03
שם הקורס מיומנויות התערבות ואבחון פסיכוסוציאלי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר עדי באום-מזרחיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: baumadi@walla.com
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 205
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 123
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 123
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מיומנויות בעבודה סוציאלית הינו שיעור שנתי, הכולל שתי שעות הוראה ויומיים בשבוע הכשרה מודרכת בשדה. קורס זה מתקיים במקביל לקורס שיטות התערבות בעבודה סוציאלית.שני הקורסים מועברים על ידי אותו צוות הוראה ובהרכב זהה של הסטודנטים. קורסים אלו, בנוסף להכשרה המודרכת בשדה, מהווים יחידה אחת. ציון של פחות מ 80% באחד מהקורסים, וציון עובר בהכשרה המודרכת בשדה לא מאפשר מעבר לשנה ב' בתכנית ההשלמות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00