חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-7016-03
שם הקורס מיומנויות התערבות - התערבות והערכתה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' לילי ירון מלמדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: liliym@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 126
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 126
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תהליך הלמידה וההכשרה לקראת עיסוק במקצוע העבודה הסוציאלית מזמן תהליכים אישיים, רגשיים, מקצועיים ופוליטיים. תהליכים אלה הם הכרחיים ומהווים חלק בלתי נפרד מרכישת השפה המקצועית ומיכולת לאינטגרציה של אספקטים אידאולוגיים, תאורטיים ומעשיים תוך שימוש בעצמינו ככלי לעבודה.
הסמינר המעשי (מיומנויות) מהווה מרחב פתוח לשיתוף, שהייה, התייעצות, התלבטות ולימוד משותף והדדי בין הסטודנטיות. בחלק זה יינתן מקום ללוות את התהליכים שתעבור כל סטודנטית וכן לתרגול מעשי של הרעיונות התיאורטיים אותם נלמד בסמינר התאורטי בעזרת ווינייטות, הצגות מקרה, ניתוח מאמרים ותרגילים שונים.
השתתפות אקטיבית בסמינר היא חלק מהותי ממנו, מתוך תפיסה כי היכולות הנדרשות לשם כך, הן חלק בלתי נפרד ממקצוע העבודה הסוציאלית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00