חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-7108-03
שם הקורס הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' לילי ירון מלמדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: liliym@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה עבודה מעשית
שעות סמסטריאליות 8
סמסטר א' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הוראת השדה היא הכשרה מעשית אותה מלמדות ומלוות מדריכות מהשירותים השונים בהם משובצות הסטודנטיות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

מטלת סיכום

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00