חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-7264-01
שם הקורס ע"ס בתחום בריאות הנפש
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' לילי ירון מלמדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: liliym@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 126
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 126
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה הוא אחד מקורסי הליבה המלווים את לימודי מקצוע העבודה הסוציאלית בחלקיו התיאורטיים והמעשיים.
הקורס יעסוק בהבנת תפקידיה השונים של העבודה הסוציאלית במערך בריאות הנפש בהתאם לערכים, לידע, לעמדות והמיומנויות של המקצוע.
בחלק התיאורטי נעסוק במגמות חדשות המתייחסות לצרכי האדם המתמודד עם קשיים נפשיים דרך הפריזמה של חיים בקהילה. הבטחת רצף הטיפול בהיבט של הטיפול האישי, הבינאישי והמשפחתי, קידום זכויות המטופלים ומשפחותיהם וייצוגם בפני הגורמים האחראים למתן שירותים עבורם. נדון בתיאוריות שונות המסבירות מצבים נפשיים, דרכי טיפול, שיקום והחלמה.
ההתרכזות משלבת שני קורסים: האחד יתמקד במיומנויות ההתערבות בעבודה סוציאלית בתחום בריאות הנפש והשני בתיאוריות רלוונטיות.
שני הקורסים ישלבו ידע מהשטח מתוך מגמה לשלב בין התיאוריה לפרקטיקה. הלמידה תעשה באמצעות דיונים בכתה ובשילוב מפגשים עם מרצים אורחים וחשיפה לשירותים ייחודיים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00