חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-7281-01
שם הקורס ע"ס בתחום ילד ונוער להשלמה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' נירה בטי הירשצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hirshnira@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 121
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 121
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס שם דגש על הבנת הרקע ההתפתחותי ועולמו הפנימי של הילד הגדל ומתבגר, תוך התעמקות בגישות תיאורטיות שונות. הרחבת החשיבה, פיתוח יכולת התבוננות והקשבה, ידע והבנת אופנים של הבעה ותקשורת בטיפול בילדים ובהוריהם. התמקדות בפרקטיקה הטיפולית בילד, בנער ובסביבתו.
תכני הסמינר
המערך האימהי והגישה לעולמם הבין אישי של תינוקות. קליין וגישות של יחסי אובייקט ? ויניקוט, פסיכולוגיית העצמי, תיאוריית ההתקשרות. הקניית מושגי יסוד להבנת תהליכים פסיכו דינאמיים ? העברה, הזדהות השלכתית, העברה בין דורית, הפונקציה הרפלקטיבית ועוד.
דרכי למידה
הלמידה כוללת לימוד תיאורטי ודיון קבוצתי המתבסס על ניסיון מצטבר של הסטודנטים מן השדה ומן החיים. נתעמק בתכנים טיפוליים והתערבויות לפי ההשקפות השונות. בסמסטר השני נרחיב את ההתעמקות וההעשרה בטכניקות - טיפול במשחק, בשיח, טיפול והדרכת הורים, עבודה דיאדית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00