חזרה

סילבוס

מספר קורס 1211-1112-01
שם הקורס השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית - החוג לחשבונאות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
חשבונאות
מרצה מר איתי לינזןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: itailinzen@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית - החוג לחשבונאות - 1211.1112.01

תלמידי שנה א' בחוג לחשבונאות, מחויבים להשתתף בארבע שעות מחקר במהלך השנה האקדמית הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות". הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

לאורך השנה האקדמית הראשונה ללימודיהם, משתתפים תלמידי שנה א' במחקרים במסגרת המעבדה ההתנהגותית. מחקרים אלו הם מחקרים אקדמיים המבוצעים על ידי חוקרים ומרצים בפקולטה. כל מחקר שבו משתתפים הסטודנטים מעניק להם נקודות קרדיט (בערך נקודת קרדיט לכל דקת השתתפות במחקר), וכל סטודנט מחויב לצבור 240 נקודות קרדיט כאלו (כלומר להשתתף במחקרים שאורכם המצטבר כ- 4 שעות).

בתחילת שנת הלימודים נשלח לכל אחד מהסטודנטים בשנה א' מייל ובו פרטי המשתמש שלו (שם משתמש וסיסמה) למערכת המחקרים. באחריותו של תלמיד שלא קיבל מייל לפנות למנהלת המעבדה על מנת להסדיר קבלת שם משתמש וסיסמה.
הרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), הינם באחריות התלמיד, ונעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. הגישה למערכת היא באמצעות אתר מערכת ניהול המחקרים:
http://recanati-tau.sona-systems.com/
כאשר מתפרסם מחקר, מופץ לכל הסטודנטים מייל, המזמין אותם להירשם למחקר ולבצע אותו. באופן זה מוענקת לכל הסטודנטים הזדמנות שווה להירשם למחקרים, ולזכות בנקודות הקרדיט שהם מעניקים, והשיטה היא שיטת "כל הקודם (להירשם) זוכה" (בנקודות הקרדיט).
שימו לב: ההזמנה להשתתף במחקרים מופצת למייל האוניברסיטאי, לפיכך אם אתם משתמשים בחשבון מייל אחר עליכם לוודא שהחשבון האוניברסיטאי שלכם מופנה אליו (Forward).

על מנת לשמור על הפרטיות של משתתפי המחקרים, נעשה שימוש בקוד ייעודי -מספר- SONA שהחוקרים מזהים באמצעותו את המשתתפים. במייל הראשוני מהמערכת יקבל כל סטודנט את מספר ה- SONA שלו, והוא ישמש לזיהוי שלו במחקרי המעבדה. בכל מקרה של אובדן מספר זה - יש לפנות למנהל המעבדה, איתי לינזן, במייל itailinzen@mail.tau.ac.il

על הסטודנטים להשתתף במחקרים בצורה רצינית ומעמיקה ולהקדיש לכך את הזמן והקשב הראויים. בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר. אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית. אישור על השתתפות במחקרים מקוונים ניתן באמצעות קוד רנדומלי שניתן בתום כל ניסוי. באחריות הסטודנטים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר.
השלמת צבירת נקודות הקרדיט הינה דרישת קדם לקורסים מתקדמים בתואר הראשון.
באחריות כל סטודנט שהשתתף במחקר לוודא, כי נקודות הקרדיט עבור המחקרים שהשתתף בהם נרשמו לו במערכת ניהול המחקרים (מומלץ לבדוק בתום כל מחקר). סטודנט שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו במערכת, יפנה למנהל המחקר (שם וכתובת מייל שלו/ה מופיעים תמיד בהזמנה למחקר).

בכל שאלה ניתן לפנות למנהל המעבדה ההתנהגותית, איתי לינזן
בכתובת: itailinzen@mail.tau.ac.ilטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00