חזרה

סילבוס

מספר קורס 1211-4141-10
שם הקורס מסוי היחיד
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
חשבונאות
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 10/10/2021 - 19/11/2021
יום ו
שעות 12:00-14:00
בניין Zoom
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: מסוי מקרקעין ומע"מ

הקורס עוסק במסוי היחיד על כל היבטיו:

1. חישוב המס וההכנסה החייבת: ניכויים, זיכויים ושיעורי המס.
2. מסוי ביטוח סוציאלי - קרנות השתלמות, קופות גמל, מענק פרישה או מוות וקצבאות.
3. מסוי התא המשפחתי - חישוב מאוחד ונפרד.
4. מבוא לביטוח לאומי - מעמדות, גבייה, פטורים וקצבאות (האספקטים הרלוונטים
ליחיד).
5. מסוי תגמות והטבות לעובדים.
6. הליכי שומה והגשת דוחות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמסוי מקרקעין ומע''מ (12113346) +דיני תאגידים וניירות ערך (12112208)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00