חזרה

סילבוס

מספר קורס 1211-4142-10
שם הקורס מסוי חברות מתקדם
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
חשבונאות
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: מסוי מקרקעין ומע"מ

הקורס עוסק במסוי תאגידים מתקדם, לרבות: מיסוי חברות מיוחדות ושותפויות, שינויי מבנה וכו'.
בנוסף, עוסק בתחום סוגיות מיסוי מיוחדות, לרבות חוק עידוד השקעות הון, וכן בחיזוק והטמעת עקרונות בתחום המשפט לצורכי הבנה ופרשנות של דיני המס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמסוי מקרקעין ומע''מ (12113346) +דוח' כספיים מאוחדים וסוג' (12113109) +דיני תאגידים וניירות ערך (12112208)


tau logohourglass00:00