חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2322-09
שם הקורס אסטרטגיה למנהלים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר נורית נחוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nuritnahum@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 18/10/2020 - 04/12/2020
יום ה
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק באופן בו חברות ופירמות בתחומי עיסוק שונים יכולות לגבש וליישם אסטרטגיה תחרותית, לייצר יתרון תחרותי ארוך טווח ובר קיימא. הקורס מאפשר לסטודנטים את הכלים לנתח את הסביבה והסיטואציה התחרותית של הפירמה ולזהות את המשאבים והיכולות היחודיים המאפשרים לבנות הצעת ערך ייחודית ללקוחותיה. הסטודנטים ילמדו ויחוו דרכים שונות לבחירת אסטרטגיה מועדפת וליישומה תוך שילוב ישלבו מודלים, תאוריות ודוגמאות רבות מהעולם העסקי. נלמד כיצד לנתח את הסביבה העסקית המורכבת, הגלובאלית והדינאמית של המאה ה 21, כיצד לנתח דילמות אסטרטגיות, כיצד להתמודד מול האתגרים המשתנים ולהוביל תהליכי נהול אסטרטגי .לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00