חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2412-07
שם הקורס ניהול התפעול
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה מר שלמה ארליךצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shlomoe1@mail.tau.ac.il
שעות קבלהשני 22:00 - 21:30
בניין: רקנאטי ניהול , חדר: 001
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר קיץ תשפ"א
יום ו
שעות 08:00-10:45
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יעסוק בדרכים ליצירת ערך לארגונים תוך דגש על האסטרטגיה התפעולית. הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לתכנון, בקרה, ושיפור תהליכים. במהלך הקורס נדון בהיבטים מגוונים הקשורים ומשפיעים על ביצועי תהליכים, כגון איכות, מדדי ביצוע, בקרה, תפוקה, זמני תגובה, גמישות, ואינפורמציה. הקורס יתמקד בדרכים לאיתור מושכל של מאיצי הערך הרלוונטיים לארגון וביישומם.
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות, דיונים, ויישום החומר הנלמד בתרגילים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00