חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2412-08
שם הקורס ניהול התפעול
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' יוסי אביבצרו קשר
מרצה מר שלמה ארליךצרו קשר
מרצה מר לואיס טריגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaviv@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול
צור קשר דוא"ל: shlomoe1@mail.tau.ac.il
שעות קבלהשישי 11:15 - 10:45
בניין: רקנאטי ניהול , חדר: 001
צור קשר דוא"ל: trigalon@netvision.net.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר קיץ תשפ"א
יום ב
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יעסוק בדרכים ליצירת ערך לארגונים תוך דגש על האסטרטגיה התפעולית. הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לתכנון, בקרה, ושיפור תהליכים. במהלך הקורס נדון בהיבטים מגוונים הקשורים ומשפיעים על ביצועי תהליכים, כגון איכות, מדדי ביצוע, בקרה, תפוקה, זמני תגובה, גמישות, ואינפורמציה. הקורס יתמקד בדרכים לאיתור מושכל של מאיצי הערך הרלוונטיים לארגון וביישומם.
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות, דיונים, ויישום החומר הנלמד בתרגילים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00