חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2413-03
שם הקורס ניהול השיווק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר רינת שאנן סצ'יצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rinatsh2@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר קיץ תשפ"ב
יום ג
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 253
סמסטר קיץ תשפ"ב
יום ו
שעות 11:00-13:45
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פעילותו השיווקית של כל ארגון הינה בעלת חשיבות מכרעת בהצלחתו. סביבות המיקרו והמאקרו בהן פועל הארגון מציבות בפניו מציאות מורכבת ומאתגרת, עמה הוא נדרש להתמודד ומדגישות את החשיבות של אימוץ התפיסה השיווקית ההוליסטית כקו המנחה לניהול ארגונים. בקורס זה תילמד ה"שפה השיווקית" ויוצגו בו אספקטים תיאורטיים שונים בתחום ניהול השיווק ואופן יישומיהם. הקורס מציג מסגרת לניתוח בעיות שיווקיות וזיהוי חלופות לפתרונן, מספק כלים לתכנון אסטרטגי וקבלת החלטות בשיווק ומיישם אותם במגוון אירועים ודוגמאות מהשוק הישראלי והבין-לאומי. בנוסף, יעסוק הקורס בהכרת מרכיבי התכנית השיווקית ואופן כתיבתה באופן המבטא הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית בה הארגון פועל ומציג את המהלכים השיווקיים הנדרשים לשם השגת יעדיו.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00