חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2413-04
שם הקורס ניהול השיווק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' דנית עין-גרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danite@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 335
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 405
הורוביץ
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג "השפה השיווקית" באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. בין היתר יוצגו נושאים כמו ? פילוח שוק (Segmentation), מיצוב (Positioning), פיתוח מותגים, תקשורת שיווקית, ניהול לקוחות (CRM), ערך לקוחות (CLV) והתנהגות צרכנים. המעבר על נושאים אלו יעשה תוך שימת דגש על מסגרת קבלת החלטות ניהולית והתמודדות עם אתגרים שיווקיים טיפוסיים, ויאפשר למשתתפי הקורס לשוחח בצורה בונה עם אנשי שיווק, שזה עיקר עיסוקם.
מתוך מטרה להעמיק עם הסטודנטים בקורס זה בנושאים מעולם השיווק הקרובים לתחומי הרפואה, חלק ניכר מהקורס יוקדש לדיון בנושאים של שיווק שירותים בכלל, ושירותי רפואה בפרט. במסגרת זו ילמדו המאפיינים המיוחדים של שיווק שירותים (בניגוד לשיווק של מוצרים פיסיים) והאופן שבו מאפיינים אלו משפיעים על ניהול שירות (בהיבטים תפעוליים ושיווקיים). בחלק האחרון של הקורס יסקרו שיטות עדכניות של ניתוח אירגוני שירות ובהן - עיצוב מסע הלקוח, ניהול החוויה של הלקוח ואחרים. פרק ייעודי יוקדש למדידת שביעות רצון לקוחות, והאופן שבו מדידה כזו יכולה לשמש כמנוף לשיפורלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00