חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2413-77
שם הקורס ניהול השיווק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר עירית ניצןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritnitz@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 10/10/2021 - 16/01/2022
יום ד
שעות 17:15-20:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג "השפה השיווקית" באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. בין היתר יוצגו נושאים כמו ? פילוח שוק (Segmentation), מיצוב (Positioning), פיתוח מותגים, תקשורת שיווקית, ניהול לקוחות (CRM), ערך לקוחות (CLV) והתנהגות צרכנים. המעבר על נושאים אלו יעשה תוך שימת דגש על מסגרת קבלת החלטות ניהולית והתמודדות עם אתגרים שיווקיים טיפוסיים, ויאפשר למשתתפי הקורס לשוחח בצורה בונה עם אנשי שיווק, שזה עיקר עיסוקם.
מתוך מטרה להעמיק עם הסטודנטים בקורס זה בנושאים מעולם השיווק הקרובים לתחומי הרפואה, חלק ניכר מהקורס יוקדש לדיון בנושאים של שיווק שירותים בכלל, ושירותי רפואה בפרט. במסגרת זו ילמדו המאפיינים המיוחדים של שיווק שירותים (בניגוד לשיווק של מוצרים פיסיים) והאופן שבו מאפיינים אלו משפיעים על ניהול שירות (בהיבטים תפעוליים ושיווקיים). בחלק האחרון של הקורס יסקרו שיטות עדכניות של ניתוח אירגוני שירות ובהן - עיצוב מסע הלקוח, ניהול החוויה של הלקוח ואחרים. פרק ייעודי יוקדש למדידת שביעות רצון לקוחות, והאופן שבו מדידה כזו יכולה לשמש כמנוף לשיפורהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00