חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3010-01
שם הקורס שיטות אנליטיות לניהול
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' יוסי אביבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaviv@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 28/11/2021 - 16/01/2022
יום ב
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 103
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בהקניית ידע ביסודות המידול הכמותי לצרכי אופטימיזציה וניתוח בעיות החלטה בתנאי אי-וודאות. בתחילת הקורס נגדיר ונעסוק בפתרונות היוריסטים לבעיות החלטה, בבעיות תכנון לינארי, ותכנון לא לינארי באמצעותEXCEL SOLVER . בחלקו השני של הקורס, המתמקד במידול בעיות החלטה תחת תנאי אי וודאות, נדון בעצי החלטות, עלות אי הוודאות, וערך האינפורמציה. לאחר מכן, נתמקד ביסודות הסימולציה. על מנת להנגיש קורס זה לקהל הסטודנטים בתוכנית המב"ע, מודל ההוראה המיוחד לקורס זה נשען על מספר עקרונות בסיסיים: (1) בקורס יעשה שימוש בתוכנת ה-EXCEL הזמינה ומוכרת לכל. (2) ההתמקדות בקורס תהיה בעיקר בהיבט המידול הכמותי. לפיכך, למרות שנראה דוגמאות מתחומי השיווק, המימון, התפעול, והכלכלה, אין מטרתנו או באפשרותנו להיכנס לדיונים מעמיקים בתכנים הניהוליים המובאים בדוגמאות. (3) אנו נעסוק בסוג סימולציה הנקראת מונטה קרלו בלבד.
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות ויישום החומר הנלמד בתרגילים אישיים וקבוצתיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00