חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3021-01
שם הקורס ניהול שרשראות אספקה
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר נועם שמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nshamir@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 455
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 18/10/2020 - 04/12/2020
יום ב
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ניהול שרשראות אספקהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00