חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3021-01
שם הקורס ניהול שרשראות אספקה
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' נועם שמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nshamir@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 455
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00