חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3218-01
שם הקורס ניתוח דוחות פיננסיים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר שי לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shailevi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 3
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 15:45-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


היקף הקורס: 1 י"ס

הדו"חות הפיננסיים של חברות מיועדים לספק אינפורמציה למקבלי החלטות - בעיקר למשקיעים (בעלי מניות, מלווים וכו') בכוח או בפועל. לפיכך מיועד הקורס לפתח כלים וגישה נאותה לעיבוד המידע שבדו"חות הכספיים, הערכת שווי פירמות וקבלת החלטות השקעה אופטימליות. הקורס יספק לתלמידים כלים לניתוח המצב העסקי של חברות, עריכת תחזיות, הבנת ההשלכות של כללים חשבונאים על הערכות שווי, הבנת תמריצי הדיווח של מנהלים והשפעתם על הדוחות הכספיים, ויישום מודלים להערכת שווי על בסיס מידע חשבונאי.
הערה: בוגרי חשבונאות מנועים מלהשתתף בקורס זה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםדיווח כספי ובקרה בארגונים (12312321) +ניהול המימון (12312410) אודיווח כספי ובקרה בארגונים (12642321) +ניהול המימון (12642410)


tau logohourglass00:00