חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3240-01
שם הקורס רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה רו"ח משה שחףצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mosh43@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 10/10/2021 - 26/11/2021
יום א
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 406
גולדשטיין
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס נועד לחשוף לסטודנטים את מוצרי הביטוח בכל אחד משלושת המגזרים העיקריים :חיים בריאות ואלמנטרי, להבין את הרגולציה החלה על חברות ביטוח, נעמוד על האתגרים בפני משק הביטוח בארץ ובעולם, נעמוד על אופן ניהול הסיכונים החל על חברות אלה ,נבחן את מידת השפעתן של תופעות כלכליות ופוליטיות אקסוגניות על יציבות ורווחיות הענף , נכיר מקרוב את הכוחות הפעילים במשק הישראלי ונתוודע למוצרים התחליפיים -פנסיה גמל וביטוח עצמי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) +ניהול המימון (12312410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12312321) אומודלים סטטיסטיים ואנליט (12612211) +ניהול המימון (12612410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12612321)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00