חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3241-01
שם הקורס פיתוח מוצר ביטוח טכנולוגי
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה גב' מורלי דוריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: morlydory@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 06/12/2020 - 22/01/2021
יום א
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד לפתח מוצר ביטוח חדש המבוסס על טכנולוגיות חדשניות. נלמד על כלים טכנולוגיים ועל מודלים לניתוח נתונים בהם משתמשים אנשי ביטוח בבניית מוצרים חדשים או כיסויי ביטוח חדשים והאתגרים בהם הם נתקלים בבניית מוצר פרמטרי מבוסס טכנולוגיה. נלמד כללי יסוד בביטוח ? בשיעורים הראשונים נעסוק בהכרת הבסיס הקונספטואלי של עולם הביטוח והכרת סוגי הנתונים, שיטות ניתוח הנתונים ומבנה מערכות המידע הרלבנטיות. באמצעות כלים אלו נבחן ישימות של מוצרי ביטוח חדשים מבוססי טכנולוגיה, נדון בשאלות כיצד הם פוגשים את עקרונות עולם הביטוח ונבחן את כדאיותם הכלכלית. בנוסף, נדון בשינויים המתרחשים בימים אלה במוצרי הביטוח, בטכנולוגיית המידע, בגישות הצרכניות ובשיטות נתוח הנתונים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) +ניהול המימון (12312410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12312321)


tau logohourglass00:00