חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3241-01
שם הקורס חדשנות טכנולוגית בביטוח ופיננסים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה גב' מורלי דוריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: morly@pilmarketplace.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 28/11/2021 - 16/01/2022
יום א
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 406
גולדשטיין
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד לפתח מוצר ביטוח חדש המבוסס על טכנולוגיות חדשניות. נלמד על כלים טכנולוגיים ועל מודלים לניתוח נתונים בהם משתמשים אנשי ביטוח בבניית מוצרים חדשים או כיסויי ביטוח חדשים והאתגרים בהם הם נתקלים בבניית מוצר פרמטרי מבוסס טכנולוגיה. נלמד כללי יסוד בביטוח ? בשיעורים הראשונים נעסוק בהכרת הבסיס הקונספטואלי של עולם הביטוח והכרת סוגי הנתונים, שיטות ניתוח הנתונים ומבנה מערכות המידע הרלבנטיות. באמצעות כלים אלו נבחן ישימות של מוצרי ביטוח חדשים מבוססי טכנולוגיה, נדון בשאלות כיצד הם פוגשים את עקרונות עולם הביטוח ונבחן את כדאיותם הכלכלית. בנוסף, נדון בשינויים המתרחשים בימים אלה במוצרי הביטוח, בטכנולוגיית המידע, בגישות הצרכניות ובשיטות נתוח הנתונים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) +ניהול המימון (12312410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12312321)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00