חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3242-01
שם הקורס מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' דן וייסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: weissd@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 308
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 05/04/2022 - 03/06/2022
יום ג
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 408
דוידאי
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד לנתח ולמדוד סיכונים וכיצד לנהל אותם. ביטוח הוא אחד מהכלים שאנו משתמשים בהם כדי להתמודד עם סיכון, אך זהו רק אחד משלל האפשרויות לניהול סיכונים. נעסוק בעקרונות בסיסיים של ניהול סיכונים ונלמד כיצד ניתן למכור או לקנות סיכונים וכיצד פועלת חברת ביטוח. נמשיך עם הכרת המבנה של חוזי ביטוח וניהול סיכונים בעולם העסקים, נדגיש את השפעת שנאת הסיכון על החלטות עסקיות ונכיר תכניות להקטנת סיכונים בארגונים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) +ניהול המימון (12312410)
קורסים מקבילים
דיווח כספי ובקרה בארגונים (12312321)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00