חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3312-01
שם הקורס מימון וכלכלת נדל"ן
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' דן בן-שחרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bdanny@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס מציג סוגיות כלכליות ומימוניות מרכזיות הקשורות בעסקאות בתחום נדל"ן. דגש מיוחד יינתן ללימוד והבנת האינטראקציה בין משתנים העומדים בבסיס קבלת החלטות בנדל"ן. בין הנושאים שיידונו בקורס: שווי משקל בשוק נכסי הנדל"ן, אמידת השינויים במחירי הנדל"ן, סיכונים בנדל"ן, שוק המשכנתאות (כולל הכרת מכשירי הלוואות המשכנתא השונים, בחירה בין משכנתאות, השוק המשני למשכנתאות ואופציות לפרעון מוקדם ולחדלות פרעון) והתנהגות לא רציונאלית בשוק הנדל"ן.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםכלכלת עסקים (12312210) +ניהול המימון (12312410) אוכלכלת עסקים (12612210) +ניהול המימון (12612410)


tau logohourglass00:00