חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3313-01
שם הקורס מימון בינלאומי
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר נעמי שפירר בלפרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: naomisb@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 18:45-20:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 403
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

גלובליזציה ואינטגרציה של שווקים פיננסיים מייצרות הן הזדמנויות והן סיכונים יחודיים לכל סוגי החברות והמשקיעים. הקורס "מימון בינלאומי" עוסק בנושאים שונים הקשורים לניהול הפיננסי של חברות בינלאומיות וקבלת החלטות מימון והשקעה. החלק הראשון יעסוק בשוק המט"ח הבינלאומי ואופן פעולתו, השפעת מדיניות מוניטארית על שערי חליפין, משטרים שונים של שער חליפין ויחסי מחירים שמקשרים שווקים פיננסיים בינלאומיים. החלק השני יעסוק בזיהוי, ניהול וגידור סיכוני שער חליפין בפירמות העוסקות בפעילות בינלאומית. בנוסף, יידונו נושאים הקשורים בשוקי הון בינלאומיים, גיוסי הון ועוד.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (12312410) אוניהול המימון (12612410) אוניהול המימון (12642410)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00