חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3341-02
שם הקורס תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר ארי אחיעזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ariachia@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 254
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס
הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה של נכסים פיננסים שונים, תחת תנאי אי ודאות.
הקורס מתחיל בסקירה של שווקי ההון בארץ ובעולם ושיטות המסחר השונות, בהמשך יוצגו מודלים שונים לתמחור נכסים מסוכנים וביקורות על מודל ה-CAPM שנלמד בקורס המבוא. נשתמש בתובנות אלו גם ללמידת המתודולוגיה הנכונה למדידת ביצועי מנהלי תיקים, בהמשך נדון בממצאים אמפיריים שונים על יעילות השוקים הפיננסים ונעמיק את הידע בתחום הערכה של מכשירי fixed income כגון איגרות חוב. לבסוף נדון בהערכת נגזרים פיננסיים כגון חוזים עתידיים, חוזי החלף (SWAP) ואופציות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (בציון סף 78) (12312410) אוניהול המימון (בציון סף 78) (12642410) אוניהול המימון (בציון סף 78) (12612410) +מודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12642211) אומודלים סטטיסטיים ואנליט (12612211)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00