חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3341-04
שם הקורס תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר סיון פרנקלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: frenkels@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 455
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 306
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה של נכסים פיננסים שונים, תחת תנאי אי ודאות. הוא משלב בין מודלים תיאורטיים, ממצאים אמפיריים, והחיבור שלהם לפרקטיקה בשוק ההון.
הקורס ממשיך את קורס המבוא בבחינת מודל ה-CAPM, מבקר את המודל ומציג מודלים מתקדמים חלופיים. עם הבנה זו, אנו ממשיכים בבדיקה האם השווקים מתנהגים ביעילות, וכיצד בודקים את הביצועים של מנהלי ההשקעות. לבסוף נרחיב על תמחור נכסים פיננסים נוספים כגון איגרות חוב ונגזרים פיננסיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (בציון סף 78) (12312410) אוניהול המימון (בציון סף 78) (12642410) אוניהול המימון (בציון סף 78) (12612410) +מודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12642211) אומודלים סטטיסטיים ואנליט (12612211)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00