חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3352-01
שם הקורס ב"נ בשוקי הון-הבורסה והמסחר בני"ע
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה גב' רונית הראל בן זאבצרו קשר
מרצה מר ראובן יוסף גולדנברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tase1@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: robbyg@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 20:15-21:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה.

יוצגו מאפייני הבורסה בישראל ושל בורסות מרכזיות בעולם, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי, כללי הרישום, השימור ושיטות המסחר בניירות הערך ובמכשירים הפיננסיים.

דגש מיוחד יושם על שיטת הרצף למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (בציון סף 78) (12312410) אוניהול המימון (בציון סף 78) (12642410) אוניהול המימון (12612410)


tau logohourglass00:00