חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3352-01
שם הקורס ב"נ בשוקי הון-הבורסה והמסחר בני"ע
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה גב' רונית הראל בן זאבצרו קשר
מרצה מר ראובן יוסף גולדנברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tase1@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: robbyg@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 18:45-20:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 302
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס דן במבנה שוק ניירות הערך והבורסה בתל-אביב.

בין היתר יוצגו מאפייני הבורסה, תוך הדגשת המבנה המוסדי והחוקי שלה, כללי הרישום והשימור, מדדי ניירות ערך, שיטות המסחר בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים סחירים ודירוג אשראי.

יושם דגש על שיטת "רצף" למסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (בציון סף 78) (12312410) אוניהול המימון (בציון סף 78) (12642410) אוניהול המימון (12612410)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00