חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3387-01
שם הקורס נושאים עדכניים במימון
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר יעקב עודדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: oded@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 06/12/2020 - 22/01/2021
יום ג
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס: סקירת מאמרים נבחרים בתחום המימון. ילמדו מאמרים תיאורטיים ואמפיריים. כמחצית מהמאמרים שיסקרו הינם מאמרים סמינליים, והשאר, מאמרים שנכתבו בשנים האחרונות. התלמידים יקבלו בסיס רחב על תיאוריות וממצאים מבוססים מחד, ותמונה עדכנית על הידע החדש מאידך. בנוסף יתמקד הקורס בשיפור יכולת ההצגה של מאמר אקדמי של התלמידים (ובמיוחד תלמידי הדוקטורט).

הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט במימון. ימצאו בו ענין גם תלמידי דוקטורט בחשבונאות המתעניינים בניהול פיננסי ושוק ההון וכן תלמידי תואר שני בהתמחות ניהול פיננסי ושוק ההון ( M.Sc.ו MBA) המעוניינים ללמוד כיצד מתבצע מחקר במימון והיכן נמצאת חזית המחקר בתחום.

מטלות התלמידים יהיו הצגת מאמר אחד לפחות עפ"י קביעת המרצה וכתיבת דוחות על המאמרים האחרים שיוצגו.
כל המאמרים הינם באנגלית. תוטל חובת נוכחות על תלמידי הקורס ויינתן בונוס על השתתפות ערה בדיונים.

הערה: הקורס מיועד לתלמידי דוקטורט ולתלמידי תואר שני המתמחים בניהול פיננסי ושוק ההון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםת' ההשקעות וניתוח ני''ע (12313341) +ניהול פיננסי (12313340)


tau logohourglass00:00